Skip to main content

Table 2 The Bayesian posterior median and 95% CI of spatial matching OR between the PAR and three types of NMRTR in the 31 provincial regions in mainland China

From: Spatiotemporal matching between medical resources and population ageing in China from 2008 to 2017

Provincial regionsSpatial matching OR between PAR and NLCPTR (95% CI)Spatial matching OR between PAR and NRNTR (95% CI)Spatial matching OR between PAR and NBHTR (95% CI)
Beijing0.50 (0.48, 0.52)0.41 (0.39, 0.42)0.72 (0.69, 0.74)
Tianjin0.91 (0.87, 0.94)0.93 (0.87, 0.98)1.10 (1.06, 1.14)
Hebei1.08 (1.04, 1.13)1.31 (1.21, 1.42)1.12 (1.08, 1.17)
Shanxi0.72 (0.69, 0.75)0.85 (0.79, 0.91)0.84 (0.80, 0.88)
Inner Mongolia0.73 (0.70, 0.76)0.91 (0.85, 0.97)0.88 (0.84, 0.92)
Liaoning1.00 (0.97, 1.04)1.03 (0.97, 1.09)0.92 (0.89, 0.95)
Jilin0.85 (0.82, 0.88)1.03 (0.96, 1.10)0.89 (0.86, 0.92)
Heilongjiang0.97 (0.93, 1.01)1.07 (1.00, 1.15)0.86 (0.83, 0.90)
Shanghai0.86 (0.83, 0.89)0.64 (0.61, 0.67)0.96 (0.93, 1.00)
Jiangsu1.25 (1.20, 1.29)1.20 (1.13, 1.27)1.28 (1.24, 1.32)
Zhejiang0.87 (0.84, 0.90)0.86 (0.82, 0.91)1.02 (0.99, 1.06)
Anhui1.59 (1.52, 1.65)1.50 (1.38, 1.62)1.42 (1.37, 1.48)
Fujian1.04 (0.99, 1.09)0.95 (0.89, 1.02)1.13 (1.08, 1.18)
Jiangxi1.21 (1.16, 1.27)1.13 (1.04, 1.23)1.28 (1.23, 1.34)
Shandong1.07 (1.03, 1.12)1.08 (1.01, 1.15)1.16 (1.11, 1.20)
Henan1.24 (1.18, 1.30)1.17 (1.08, 1.26)1.05 (1.00, 1.10)
Hubei1.14 (1.10, 1.18)1.06 (1.00, 1.14)1.16 (1.12, 1.20)
Hunan1.38 (1.33, 1.43)1.34 (1.24, 1.44)1.25 (1.20, 1.29)
Guangdong0.86 (0.82, 0.91)0.70 (0.65, 0.75)0.96 (0.91, 1.02)
Guangxi1.26 (1.21, 1.32)1.11 (1.03, 1.19)1.39 (1.33, 1.45)
Hainan0.98 (0.93, 1.03)0.75 (0.70, 0.80)1.06 (1.01, 1.11)
Chongqing1.67 (1.61, 1.74)1.63 (1.51, 1.76)1.45 (1.40, 1.50)
Sichuan1.40 (1.35, 1.45)1.55 (1.45, 1.68)1.36 (1.32, 1.41)
Guizhou1.37 (1.31, 1.44)1.33 (1.23, 1.46)1.07 (1.03, 1.12)
Yunnan1.15 (1.09, 1.21)1.14 (1.04, 1.24)0.92 (0.88, 0.96)
Tibet0.83 (0.78, 0.88)1.38 (1.21, 1.60)0.84 (0.79, 0.90)
Shaanxi1.10 (1.05, 1.14)0.96 (0.90, 1.02)0.96 (0.92, 0.99)
Gansu1.16 (1.11, 1.22)1.28 (1.19, 1.40)1.04 (0.99, 1.08)
Qinghai0.70 (0.66, 0.74)0.76 (0.71, 0.82)0.64 (0.61, 0.67)
Ningxia0.65 (0.62, 0.68)0.71 (0.66, 0.76)0.62 (0.60, 0.66)
Xinjiang0.65 (0.61, 0.68)0.60 (0.56, 0.64)0.52 (0.49, 0.54)